Productregistratie

Registreer uw product hier

Je product wordt gedekt door een uitgebreide garantie en je hoeft het product niet te registreren om van een volledige garantieperiode te kunnen genieten. Als je je product registreert, kunnen we je maximale service bieden, je op de hoogte houden van nieuws over je instrument en je misschien zelfs helpen als je product gestolen wordt of zoekraakt. De verzamelde gegevens zullen uitsluitend door KITE OPTICS worden gebruikt en zullen niet beschikbaar worden gesteld aan andere bedrijven of personen.

Product info

Handelaars info

Info eigenaar

Extra vragen


Search for a product

Een product zoeken