Privacybeleid

Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12/03/2024.

Kite Optics, gevestigd te Vlamingveld 89, 8490 Jabbeke, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

Contactgegevens:
Vlamingveld 89
8490 Jabbeke, België
Tel. +32(0)50 69 23 19
info@kiteoptics.com

Persoonsgegevens verwerkt door Kite Optics

Kite Optics verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van het type gegevens dat door ons wordt verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens, beperkt tot uw regio (zoals land) voor analytische doeleinden
 • Gegevens over uw surfgedrag op deze website
 • Internetbrowser en apparaattype

Speciale en/of gevoelige persoonlijke gegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar.

Daarom raden we ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming.

Verwerkingsdoeleinden van persoonlijke gegevens

Kite Optics verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten uit te voeren
 • Kite Optics analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Automatische besluitvorming

Kite Optics neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Dit gaat over beslissingen die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat er mensen bij betrokken zijn.

Bewaartermijn van persoonlijke gegevens

Kite Optics bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Informatie verstrekt via contactformulieren: deze informatie wordt voor onbepaalde tijd bewaard, omdat deze nodig is voor de interne verantwoording van onze diensten en het mogelijk maakt om onze diensten uit te voeren.
 • Gegevens verstrekt via cookies / voor analytische doeleinden: dergelijke gegevens worden anoniem verzameld en opgeslagen gedurende de levensduur van de cookie. Analytische gegevens (zoals: Google Analytics) worden voor onbepaalde tijd opgeslagen, omdat ze worden gebruikt in statistische vergelijkingen / rapporten over verschillende perioden.

Gegevens delen met derden

Kite Optics deelt uw persoonlijke gegevens alleen met Google Analytics. We sluiten een verwerkingsovereenkomst met deze bedrijven om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

 • U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kite Optics.
 • U hebt recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonlijke gegevens die wij over u in een computerbestand bewaren naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.
 • U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kiteoptics.com. * Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en paspoortnummer zwart op deze kopie. Dit is om je privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek en kunnen je doorverwijzen naar onze websitebouwer.
 • Kite Optics wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is mogelijk via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Hoe beschermen we uw gegevens?

Kite Optics neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kiteoptics.com.

Aanpassingen

Als de inhoud van dit beleid verandert, wordt de aanvullende informatie hier gepubliceerd.

Search for a product

Een product zoeken